Menu

Documenten

Document R-1760-14-441-133r

Cornelis en Peeter Adriaen Cruijssen cedunt aen Thomas Verbunt een parceel weijde groot een loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer aent Craijven oost de gemeene straet, zuijt de weduwe Cornelis de Beer, west Mattheus Reijnen en noort den cooper,
Item een parceeltje ackerlant groot veertig roeden ofte daer ontrent gelegen als voor ter plaetse de Hasselt aldaer aent Craijven oost en west Mattheus Reijnen en zuijt en noort den cooper beijde los en vrij uijtgenoomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den tweeden februarij 1700 sestigh,

Coopenn: 69 guldens voldaen.

Deselve cedunt aen Jan Baptist van de Wijngaert een parceel weijde groot drie loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer aent Craijven oost Adriaen Bergmans zuijt Adriaen de Jong west Cornelia Leijten en noort sr. Johannes Peeter van Spaendoncq los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den tweeden februarij 1700 sestigh.

Cooppenn: 111 gulden voldaen.

Deselve cedunt aen den wel edelen gestrenge heer Johan Frederik Martfelt collonel van een battaillon artillerie ten dienste deeser landen, een parceeltje ackerlant groot dartig roeden ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer aent Craijven, oost zuijt en west den heere cooper en noort de kinderen Jan Cornelis Coolen los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den tweeden februarij 1700 sestig,

Cooppenn: 30 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832