Menu

Documenten

Document R-1760-14-441-136v

Cornelis en Peeter Adriaen Cruijssen cedunt aen Jan Gijsbert van den Broek een huijs schop hof en aengelege erve groot vijff loopensaeten ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aent Craijven oost Francis Peeter Beeris zuijt Cornelis van den Broek west de gemeene straet en noort den H: Geest Armen alhier.
Belast met drie gulden s'jaers aent comptoir van den rentmeester C. de Bak te s'Bosch, voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum de negende februarij 1700 sestigh.

Cooppenn: 148 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832