Menu

Documenten

Document R-1760-14-441-154v

Adriaen Joost Horsten cedit aen Hendrik Peeter Noijens en Hendrien Peeter Noijens een half huijs aenden oostenkant scheijdende op de graat van de schouw tussen deese en de wederhelft ten westen de copers competeerende een geheel schop en den hof daer aen groot twintig roeden ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaer oost Marten Dircx zuijt de straet, west de coopers en noort de waterlaet los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc, en allen verholen commer etc. pro ut in forma den vijfden maert 1700 sestigh.

Cooppenn: 170 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832