Menu

Documenten

Document R-1761-14-441-206r

Jan Baptist van de Wijngaert cedit aen Peeter Gerart Hensen een parceel weijde groot drie loopensaeten ofte daer ontrent gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer agter het Craijven, oost Adriaen Bergmans, zuijt Adriaen de Jong, west Cornelia Leijten en noort Johannes van Spaendonk los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den agt en twintigsten februarij 1700 een en sestigh,

Cooppenn: 109 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832