Menu

Documenten

Document R-1761-14-441-215r

Jacobus Francis Donders als in huwelijk hebbende Pieternel Gerart Couwenberg cedit aen Nicolaes Burgers een parceel ackerlant groot drie loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse tussen de Hasselt en de Stokhasselt oost de Stokhasselse straet, zuijt Jan Smulders en andere west ... en noort de kinderen van ... Hensen,
Item een parceel weijde groot twee loopensaeten ofte etc. gelegen als voor aen de Hasselt oost Leendert van Tulder zuijt Thomas Verbunt west de straet en noort Hendrik Swagemaekers beijde los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twee en twintigsten april 1700 een en sestigh,

Cooppenn: 425 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832