Menu

Documenten

Document R-1761-14-441-237r

Willemijn Jan de Rooij meerderjarige dogter cum tutore cedit aen Jan Willem Vugts een half huijs aen den westenkant scheijdende op de graet van de schouw met de helft in de aengelege erve meede aen den westenkant groot int geheel vier en een half loopensaeten ofte etc. als meede de helft van het gebruijk en onderhout van den put staende agter het huijs gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse aen de Hasselt aldaer oost Leendert Denijs van Tulder C.S. zuijt Johanna Nobart Hoirvoorts west Jan Peeter Beris en noort de waterlaet,
Belast met de helft in twee duijten chijns s'jaers aen de geswoorens alhier,
Item de helft in een parceel uijtgesteeken putten groot int geheel twee L ofte etc. gelegen als voor, ter plaetse In de Hontjens aldaer oost Peeter Opheij zuijt de erfgenaemen van Peeter Haens west de waterlaet en noort Jacobus Vromans,
Belast int geheel met ses duijten chijns s'jaers aent comptoir van den Rentmeester Tengnagel te s'Bosch, voords beijde los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den agsten augustij 1700 een en sestigh.

Cooppenn: 50 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832