Menu

Documenten

Document R-1761-14-441-251v

Jan Peeter van Beurden als momboir en Antonij Laurens van Gorp als toesiender over het een onmondig kint van wijlen Gerart Peeter van Beurden daer moeder van is Cornelia Gerart van Ierssel met consent en authorisatie van heeren drossaert en scheepenen deser heerlijkheijt Tilborg en Goirle, inne dato 12 september 1761 op heden vertoont, cedunt aen Nicolaes Borgers een perceel ackerlant en weijde groot twee loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Stokhasselt, aldaer aen de Postelstraat, oost Nicolaes Borgers zuijt Norbart Schalken west de verkopers en noort Jan Govert Jansen los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den twaelfden october 1700 een en sestigh.

Cooppenn: en slagen 66 gulden voldaen.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832