Menu

Documenten

Document R-1762-14-442-17r

Willem, en Adriaan, meerderjarige soonen van wijlen Nicolaas van Oers, en Denijs Jan Swagemakers, als in huwelijk hebbende Anna Maria Nicolaas van Oers cedunt aan Jan Gerart Coijen, eene huijsinge en aangelegen erve groot vier L ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Johannes Jansen, zuijt de straat, west de weduwe Johannes Jansen, en noort de kinderen Cornelis Verbunt,
Item een parceel ackerlant groot een en drie vierde L ofte etc., gelegen als voor aan de Hasselt, aldaar in de Langestraat, oost de straat, zuijt Peter Opheij, west Johannes Beris, en noort Jan van Oolen,
Belast met vijf duijten St. Steven chijns s'jaars aan den Ed. Heer alhier, voorts beijde los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma actum den vijfden april seventien hondert twee en sestigh.

Cooppenn: 650 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832