Menu

Documenten

Document R-1762-14-442-36r

Wouter Jan van Ierssel cedit aen Cornelis Cornelis de Beer een half huijs aen den noordenkant scheijdende op de graet van de schouw tussen deese en de wederhelft ten zuijden, met een geheel schop enden hoff daer aen groot vijf en twintig roeden ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaar aent Craijven oost de straet, zuijt Cristoffel Jan de Beer, west Mattheus Aert Reijnen en noort de weduwe Cornelis de Beer, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den negentienden julij 1700 twee en sestigh.

Cooppenn: 125 gulden voldaen.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832