Menu

Documenten

Document R-1762-14-442-57v

Jacobus Willem de Beer cedit aen Norbartus Jacobus de Beer, Jan Huijbert Smarius, en Peter Bastiaen van Gestel, de twee laeste no: ux: eerstelijk een geregte derde part, aen den noorden kant van een huijsinge met den hof daer aen groot circa twintig roeden gestaen en gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse aen de Hasselt, aldaer oost de straet, zuijt Cornelis Momboirs, west en noort den verkooper,
Item een parceeltje ackerlant groot circa twee en een L gelegen als voor, ter plaetse aent Quaet end, aldaer oost Jan van Gorp, zuijt en noort den ackerwegt, en west Adriaen Deckers,
Item een parceeltje ackerlant groot circa twee L gelegen als voor aen de Hasselt ter plaetse het Craijven, aldaer oost de straet, zuijt de kinderen Cornelis Beeris, west de straet en noort Johanna Horvoorts,
Item een parceel ackerlant groot circa vier loopensaet gelegen als voor, ter plaetse de Stokhasselt, aldaer oost d'heer Walterus Mutsaers, zuijt den ackerwegt, west en noort de baen, alle los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den elfden october 1700 twee en sestigh,

Cooppenn: 580 guldens voldaenFacebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832