Menu

Documenten

Document R-1762-14-442-61r

Norbart Adriaan van de Loo cedit aen Jacobus Adriaen Peeters een huijs en hof groot drie vierde loopensaet, ofte etc., gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aent Craijven, oost en zuijt den verkooper, west de straet, en noort de weduwe Adriaen van Hest, los en vrij uijtgenomen wegen etc ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc, pro ut in forma actum den vierden november 1700 twee en sestigh.

Cooppenn: 95 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832