Menu

Documenten

Document R-1763-14-442-129r

Johannes, Arnoldus, Cornelis, Maria Catharina en Johanna, cum tutoribus broeders en susters, meerderjarige kinderen van Jan Jansen van Gorp, broeders kinderen van wijlen Joris Jans van Gorp, getrouwt geweest zijnde met Adriana Hunne, voor d'eene helft: Petrus van Iersel als last, en procuratie hebbende van Jan Hunne woonende tot Goirle, Joseph Hunne woonende in Princen-Hage, Baronnie van Breda, en Hendrik Verhaaren mede woonende tot Goirle voornoemt, in huwelijk hebbende Catharina Hunne, alle broeders kinderen van den vader van Adriana Hunne, in haar leeven weduwe wijlen Joris Jans van Gorp gewoont hebbende te Tilburg, volgens de procuratie daar van zijnde gepasseert voor den notaris Johannes Hendrikus Roelants, en seeckere getuijgen binnen de stadt Breda den 19e augustij 1763 op heeden vertoont, in die qualiteijt voor de wederhelft, en alsoo te samen erfgenamen ab intestato van wijlen voornoemde Joris Jans van Gorp en Adriana Hunne, soo sij verklaaren, cedunt aan Peter Huijbert van Groenendaal, een perceel ackerlant en weijde, groot drie en een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaar aan den Groenenweg, oost den Groenenweg, zuijt de weduwe Cornelis Corn: Jansens, west Cornelis Schenkers den ouden, en noort de kinderen Gerart Coijen, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den negen en twintigsten october seventien hondert drie en sestigh,

Cooppenn: en slagen 345 gls: voldaan.

Deselve in qualiteijt als voor, cedunt aan Cristiaan Gerard Coijen, een parceel ackerlant en weijde groot twee L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaer oost Jacobus Willem de Beer, zuijt en west de waterlaat, en noort Jan Peter Beeris los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den negen en twintigsten october seventien hondert drie en sestigh,

Cooppenn: en slagen 202:10:0 voldaan.

Deselve in qualiteijt als voor, cedunt aan Cornelis, en Johannes de Beer, een parceel ackerlant groot drie, en een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aan de Hasselt, aldaar aan de Langstraat, oost de straat, zuijt de weduwe Adriaan Peter van Hest, west Peter Reijnen, en noort de kinderen Peter Horvoirts, los en vrij uijtgenomen wegen etc., ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den negen en twintigsten october seventien hondert drie en sestigh,

Cooppenn: en slagen 229 gls: 10 st voldaan.

Deselve in qualiteijt als voor, cedunt aan Jan Nicolaas Vermeer, de helft gemeen, en onbedeelt, in een parceel bosch groot int geheel twee L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Kortestraat, oost eenen weg, zuijt Peter Reijnen den ouden, west Jan Nicolaas Vermeer, en noort de kinderen Govert Swagemakers, los en vrij uijtgenomen wegen etc., ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den negen en twintigsten october seventien hondert drie en sestigh,

Cooppenn: en slagen 47 gls: voldaan.

Deselve in qualiteijt als voor, cedunt aan Adriaan Francis van Berckel, een parceel heijde en bleckeling velt groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse over de Heijde, aldaar inde Oude Nieuwe Velden, aldaar oost de weduwe Dielis in't Ven, zuijt de weduwe Peter Cleijsen, west den Langendijck, en noort de gemeente, los en vrij uijtgenomen wegen etc., ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den negen en twintigsten october seventien hondert drie en sestigh,

Cooppenn: en slagen 22 gls: voldaan.

Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832