Menu

Documenten

Document R-1763-14-442-138r

Johannes, Arnoldus, Cornelis, Maria Catharina en Johanna cum tutoribus, broeders en susters meerderjarige kinderen van Jan Jansen van Gorp, cedunt aen Gerard Michiel van Spaendonk eene huijsinge, stallinge, met den hof daer aen groot een loopensaet ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Nicolaes Borgers zuijt de straet west den mistwegt en noort de waterlaet,
Item een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt aldaer oost den Groenenweg zuijt Jacobus Willem de Beer west Peter Reijnen den jongen en noort Jan Peter Beris, beijde los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sestienden november 1700 drie en sestigh,

Cooppenn: 460 gl: 10 st: voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832