Menu

Documenten

Document R-1763-14-442-83r

Johannes Jan Couwenberg als in huwelijk hebbende Johanna Latour cedit aen Jacobus Willem de Beer en sijne tegenwoordige huijsv: ter togte en sijne kinderen en kintskind: in eerste huwelijk verwekt ten erfregte, een parceel ackerlant groot een en drie vierde loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost de weduwe Cornelis Jansen, zuijt den padt, west de waterlaet en noort Jan Beris los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den agsten maert 1700 drie en sestigh,

Cooppenn: 170 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832