Menu

Documenten

Document R-1764-14-442-195v

Hendrik Adriaen van Hest, Cornelis Cornelis de Beer als in huwelijk hebbende Maria Adriaen van Hest, voorn: Hendrik Adriaen van Hest nog als momboir en Gerard Adriaen Doomen als toesiender over de twee minderjarige kinderen van wijlen Maria Adriaen van Hest, daer vader van is Cornelis Adriaen Doomen de momboirs met consent en authorisatie van heeren drossaert en scheepenen alhier inne dato 28e julij 1764 op heeden vertoont, cedit aen Alewijn de Rooij een parceel ackerlant een en een half loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Zeger Brocken, en Nicolaes van Beurden, zuijt Leendert Dionijs van Tulder, west Wouter Jan van Ierssel en noort Denijs van Hest, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den dartienden september 1700 vier en sestigh,

Cooppenn: en slagen 140 gls: voldaen,

De selve cedunt aen Jan Coijen een parceel ackerlant groot een en drie quartier loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer aen den Groenenweg oost de weduwe Denijs Jan Wouters zuijt de verkopers west den mistwegt en noort de erfgenaemen van Cornelis Verbunt los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den dartienden september 1700 vier en sestigh,

Cooppenn: en slagen 141:10:0 voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832