Menu

Documenten

Document R-1765-14-442-246r

Goijaart Cristiaan Verbunt cedit aan Adriaan Jan van Beurden een parceel schaarbosch groot een L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaar aan de Langstraat oost Adriaan van Gorp, zuijt de straat, west Johannes van Gorp, en noort Francis Beeris, los en vrij uijtgenomen wegen etc, ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den acht en twintigsten meij 1700 vijf en sestigh,

Cooppenn: 65 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832