Menu

Documenten

Document R-1766-14-443-20r

De heer Elias Roessing cedit aan Jan, en Francis zoonen van Adriaan Mattijs Maas ider voor de helft, de melioratie van een parceel nieuw erve zijnde bosch groot twee L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan de Korte straat, oost Adriaan Mattijs Maas cum suis, zuijt Francis Cornelis Beris cum suis, west en noort de gemeente, los en vrij uijtgenoomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den tienden maart seventien hondert ses en sestigh.

Cooppenningen 130 guldens debet.

In de marge: Den ondergeteekende verkooper bekent van de onderstaende cooppenn: voldaen en betaelt te sijn, actum den 31 maart 1769.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832