Menu

Documenten

Document R-1766-14-443-23v

Peter Adriaan Maas voor een derde part, Cristiaan Janssens, Cornelis van Loon als in huwelijck hebbende Johanna Adriaan Maas, Francis de Rooij als in huwelijck hebbende Catharina Adriaan Maas, en Wouter Smarius, als in huwelijck hebbende Elisabeth Adriaan Maas, de voorn. Peter Adriaan Maas hem nog fort en sterck maakende, in de rato caveerende voor de absente Cornelis Jan Maas, Item voor Arnoldus van der Heijden als in huwelijck hebbende Maria Jan Maas en laastelijck voor Johanna Snoek weduwe wijlen Jan Jan Maas te saamen meede voor een derde part, cedunt aan Adriaan Mattijs Maas de gemelde twee derdeparten gemeen en onbedeelt in twee weijkens aan malkanderen met de houtwasschen daar aan behorende zijnde nieuw erve waar in den cooper het overige en derde part is competeerende, groot een L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan de Korte straat oost Peter Reijnen, zuijt Johannes van Oolen, west Jan en Francis Adriaan Maas, en noort den Baan, los en vrij uijtgenoomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den seventienden maart 1700 ses en sestigh.

Cooppenn: 30 guldens voldaan.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832