Menu

Documenten

Document R-1766-14-443-26v

Jan Willem Vugts cedit aan Jacobus Huijbert van Groenendaal, een parceeltje soo ackerlant als weijde, groot een L tien roeden ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt oost Wouter van Ierssel, zuijt Francis Colen, west Jan Peter Beeris, en noort den verkooper, en sal dit parceeltje mogen wegen over de erve van den verkooper te naaste velde en minste schaade, los en vrij uijtgenoomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den vier en twintigsten maart 1700 ses en sestigh.

Cooppenningen 95 guldens voldaan.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832