Menu

Documenten

Document R-1766-14-443-61r

Cristiaen Momboirs cedit aen Jan Gerart Coijen een parceel ackerlant groot een en drie quartier loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Jan Cornelis Beris zuijt eenen mistwegt en den waterloop, west en noort den cooper, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den negen en twintigsten october 1700 ses en sestigh,

Cooppenn: 180 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832