Menu

Documenten

Document R-1766-14-443-69v

Jenne Catharina Peter van Beurden en Maria Peter van Beurden weduwe wijlen Jan Paulus Verschuuren cum tutoribus cedunt aan Johannes Jacobus van Beurden een half huijs aen den westenkant scheijdende op de middelmuur mits dat den cooper twee bedsteede door de middelmuur mag setten in de andere wooning de verkooperssen nu nog toebehorende, met de helft vant agterhuijs aen den noordenkant als meede de helft in de aangelege erve meede aan den noordenkant groot te saamen int geheel twee loopensaeten ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaar aent Craijven, oost de verkoperssen, zuijt Adriaen Bergmans, west de gemeene straet, en noort eenen gemeenen ackerwegt,
Belast met twee stuijvers en vier penningen chijns s'jaers aen Johan Antonij van Spaendonk voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijfden december 1700 ses en sestigh.

Cooppenn: 130 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832