Menu

Documenten

Document R-1767-14-443-113v

Gijsbert Verschuuren, Adriaen van de Pas als in huwelijk hebbende Pitronella Verschuuren en Francis de Rooij als in huwelijk hebbende Johanna Verschuuren, den voorn. Gijsbert Verschuuren nog als last en procuratie hebbende van Jan en Peter Verschuuren volgens de procuratie daer van zijnde verleeden en gepasseert binnen Parijs den 2e augustus 1767, voor den notaris Bioche Dulion, op heeden alhier vertoont, cedunt aen Peter van Groenendael een parceel weijde groot twee L ofte etc, gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aen de Langstraet, oost Peter Hensen, zuijt en west Francis Beris en noort de kinderen Cornelis de Beer, Item een parceel ackerlant groot een en drie vierde loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt aldaer aen de Langstraet, oost Gerard de Beer, zuijt Jan Jan Maes, west Francis Coolen, en noort Jan Vermeer, beijde los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijfden september, 1700 seven en sestigh.

Cooppenn: 260 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832