Menu

Documenten

Document R-1767-14-443-94v

Norbart en Maria Catharina Gerart van Poppel cum tutore, cedunt aen Peter Francis van Erven, een parceel weijde groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan 't Craijven oost de baan, zuijt Mattijs Reijnen, west Hendrik Emmen, en noort Jennemaria Verschueren,
Belast met eenen gulden tien stuijvers s'jaars aan den H: Geest Armen alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den twaalfden meij 1700 seven en sestigh,

Cooppenningen 156 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832