Menu

Documenten

Document R-1767-14-443-96r

Adriaen Bergmans als in huwelijk hebbende Adriana Maria Adriaen de Jong cedit aen Hendrik Adriaen van Hees een parceel ackerlant met den wegt daer bij gehoorende groot te samen vijf quartier L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aent Craijven, oost den voetpadt, zuijt en noort den coper, en west de straet en den H: Geest Armen alhier, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den drieen twintigsten meij 1700 seven en sestig.

Cooppenn: 147 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832