Menu

Documenten

Document R-1768-14-443-147v

Hermanus, Denijs, Dingena, en Cornelia Jan Swagemakers cum tutoribus, cedunt aan Jan Jacobus Vromans, een parceel ackerland groot een en een halff lopensaten ofte daar ontrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Francis Beris, zuijd de straat, west de weduwe Adriaan Maas, en noord Johanna Bogers,
Item een parceeltje ackerlant groot drie quartier L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Hasselt aldaar oost de verkoopers, zuijd Francis Maas, west eenen wegt, en noord Francis Beris, beijde los en vrij, uijtgenomen wegen etc., ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer, pro ut in forma, actum den achtienden januarij 1700 achten sestigh.

Cooppenningen 265 guldens, voldaan.

Deselve cedunt aan Geertruij Moerlands, weduwe wijlen Adriaan Matthijs Maas, een parceel ackerland groot een en een halff L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Kortstraat, oost Gerard Laurens Swagemakers, zuijd Engelina Zegers, west de coopersse en noord de straat, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den achtienden januari 1700 achten sestigh.

Cooppenningen 175 guldens voldaan.

Deselve cedunt aan Francis Adriaan Maas, een parceel weijde groot drie en een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Kortstraat, oost eenen mistweg, zuijd Jan Vermeer, west de heijde en noort de weduwe Adriaan Maas, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den achtienden januari 1700 achten sestigh.

Cooppenningen 240 guldens voldaan.

Deselve cedunt aan Johannes en Cornelis Willem de Beer, een parceeltje ackerlant groot drie quartier L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost de heer Cornelis Bles, zuijd Peter Reijnen, west de verkoopers, en noord Gerard de Beer, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den achtienden januari 1700 achten sestigh.

Cooppenningen 79 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832