Menu

Documenten

Document R-1768-14-443-161r

Maria Lemmes weduwe en testamentaire erfgenaame van wijlen Jacobus Cornelis Wagemaekers volgens den testamente daer van zijnde gepasseert voor den Notaris Johan Adriaen van Meurs en seeckere getuijgen alhier den 15e januarij 1759 op heeden vertoont, cedit aen Johannes en Cornelis de Beer een huijs met den hof daer aen groot twaalf roeden ofte etc. gestaen ende gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost en zuijd Peter Opheij, west de straet en noord Jan de Cock, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum de negentienden maart 1700 agt en sestigh.

Cooppenn: 200 gls voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832