Menu

Documenten

Document R-1768-14-443-165r

Leendert Collijns cedit aen Cornelis Schenkers den ouden een huijs hof en aengelege erve groot twee loopensaten ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost eenen waterlaet, zuijd Jan Hoirvoorts, west de straet en noort Peter Opheij los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den elfden april 1700 agt en sestigh.

Cooppenn: 557 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832