Menu

Documenten

Document R-1768-14-443-168v

Elisabet van Spaandonk weduwe wijlen Francis den Ouden cum tutore voor d´eene helft, Cornelia van Heijst cum tutore, en Martinus de Rooij als in huwelijk hebbende Deliana van Heijst, mitsgaders Hendrik Brouwers als momboir en Jan Peter Lievens als toesiender over t een minderjarig kind van wijlen Dionijs van Heijst en Maria Brouwers, de voogden met consent en authorisatie van heren drossaerd en schepenen alhier, inne dato 21e maart 1768 op heeden vertoont voor de wederhelft en alsoo te samen voort geheel, cedunt aan Cornelis Brouwers een half huijs, aan den zuijden kandt scheijdende op de graat van de schouw tusschen deese ende de wederhelft ten noorden, met den hof daar aan groot twintig roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Nicolaas van Beurden, zuijd Alewijn de Rooij, west Wouter van Iersel en noord Peter van de Loo,
Belast met twee stuijvers ses penningen chijns sjaars aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij uijtgenomen dat, indien namaals bevonden word dat opt voors half huijs en hof eenige meerdere renten chijnsen of pagten uijtgingen dewelke zullen zijn en blijven ten lasten van den cooper, en van de wegen etc. hebben etc. gelovende etc. en allen verdere verholen commer etc. pro ut in forma, actum den drie en twintigsten april 1700 acht en sestig.

Cooppenn: en slagen 155 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832