Menu

Documenten

Document R-1768-14-443-183r

Jan Peter Hoirvorts als in huwelijk hebbende Johanna Jansens cedit aen Jan Coijen, een huijs twee schoppen, en backhuijsie, met dan hof daer aen groot een en een half loopensaet ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost Joseph Cleijberg, zuijd de straet, west en noord den coper,
Belast met vijf duijten chijns s'jaers aen den Ed: Heer alhier, voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, Actum den sevende julij 1700 agt en sestig.

Cooppenn: 525 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832