Menu

Documenten

Document R-1769-14-443-205v

Jenneken Jan Mutsaars, laast weduwe wijlen Pero Francis van Erven, cedit aan Jacobus Willem de Beer, een parceel weijde groot drie loopensaaten, ofte daar ontrent gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan't Craaijven oost de baan, zuijd Matthijs Reijnen, west Hendrik Emmen en noord Jennemaria Verschuuren,
Belast met eenen gulden tien stuijvers s'jaars, aan den H: Geest Armen alhier, voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den twaalffden januarij seventien hondert negen en sestigh.

Cooppenningen 170 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832