Menu

Documenten

Document R-1769-14-443-250r

Jan Francis Brocken als in huwelijk hebbende, Johanna Lemans cedit aen Francis de Beer eerstelijk de helft gemeen en onbedeelt in een huijs hof en aengelege erve groot int geheel drie loopensaeten ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Velthoven aldaer aent Groesent, oost Nicolaes Bruers, zuijd de straet, west Jan van Spaendonk en noort Adriaen van der Vliet,
Item de helft gemeen en onbedeelt in een parceeltie ackerland (zijnde nieuw erve) groot int geheel tien roeden ofte etc. gelegen als voor ter plaetse aent Groesent oost de straet, zuijd en noort Wouter Brocken en west Willem van Oers,
Belast met twee penningen gebuerchijns s'jaers te betaelen aende heeren drossaerd en scheepenen alhier,
En laestelijk de helft gemeen en onbedeelt in een parceel weijde groot int geheel twee loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt aldaer oost de weduwe Leendert van Tulder, zuijd de straet, west de weduwe Adam Daems en noort Jacobus de Beer, in alle welke voors. parceelen den coper de resteerende wederhelft is competeerende, voorts alle los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vier en twintigsten julij 1700 negen en sestigh.

Cooppenn: 297:7:0 voldaenFacebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832