Menu

Documenten

Document R-1769-14-443-253r

Johannes van Ham als in huwelijck hebbende Johanna Latour cedit aen Wouter Stockermans en Johanna den Ouden zijne huijsvrouw ter togte en Maria Anna en Willemijn Wouter Stockermans haere kinderen ten erfregten een wooning of derde part van een huijs aen den oostenkant scheijdende op de middelmuur tussen deese en de middelste wooning ten westen met den hof daer aen groot een half loopensaet ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, oost Gerit van Spaendonk, west Peter Jansen, zuijd de straet, en noord de waterloop, aen te veerden half april 1771, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sestienden augustij 1700 negen en sestigh.

Cooppenn: 148 gls: voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832