Menu

Documenten

Document R-1769-14-444-11

Peter Dingeman van de Loo cedit aen Adriaen Jan van Beurden een half huijs aen de noordenkant scheijdende op de middelmuur tussen deese en de wederhelft ten zuijden met een geheel torfschop, als meede het gebruijk en onderhout van den put staende op de straet, en den hof daer aen groot twintig roeden ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt oost eenen wegt, zuijd Cornelis Hendrik Brouwers, west Wouter van Iersel en noord de straet, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den veertienden october 1700 negen en sestigh.

Cooppenn: 250 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832