Menu

Documenten

Document R-1770-14-444-39

Peeter Peeter Hensen en Laurens Wijnand Donders als last en procuratie hebbende van Maria Joseph Beenaers als in huwelijk hebbende Charles Joseph de la Porte, Maria Marguerita Beenaers weduwe van Thomas Joseph de la Porte, Henrietta Joseph Beenaers in huwelijk hebbende Peter Phles Joseph de la Porte, Maria Claire Joseph Beenaers jonge dogter haar selfs sijnde, Jan Baptist Joseph Beenaers ende Henrij Joseph Beenaers, broeders ende susters alle wettige en meerderjarige kinderen van wijlen Francois Beenaers en Catherine Marhem deselve vrouwe deugdelijk geauthoriseert elk van haaren man alle woonachtig binnen de stad Rijssel volgens de procuratie daar van zijnde gepasseert voor den notaris Thomas van ... en seeckere getuijgens binnen de stadt Rijssel den 18e december 1769 op heeden vertoont en alhier geregistreert int prothocol van allerleij acten, cedunt aan Peter Wijtens een derde part in een leemen huijs zijnde de middelste wooning met den hof daar aan groot tien roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaer oost Hendrik van Hest, zuijd Jacobus van Groenendaal, west Nicolaes van Beurden en noord de straet,
Gedesolveert de boomen staende voort huijs en welke deels verkogt zijn,
Item een parceeltie hof groot tien roeden ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Hasselt aldaer oost Nicolaes van Beurden, zuijd de waterlaat, west Hendrik van Hest, en noord Jan Coijen, beijde los en vrij uijtgenomen wegen etc ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den derden februarij 1700 seventig.

Cooppenn: en slagen 115 gld: voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832