Menu

Documenten

Document R-1770-14-444-45v

Peter Corsten cedit aan Adriaan Jan van Beurden, een half huijs aan den zuijden kant, scheijdende op de graat van de schouw tusschen deese en de wederhelft ten noorden met den hoff daaraan groot een halff L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijd Adriaan Matthijs Maas, west Norbart Leenhouwers, en noord Bartel van Rijssel, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sesden maart 1700 seventigh.

Cooppen: 400 guldens voldaan.

Adriaan Jan van Beurden, cedit aan Peter Corsten, een halff huijs aan den noorden kant scheijdende op de middelmuur tusschen deese ende wederhelft ten zuijden met een geheel turfschop, als meede het gebruijk en onderhoud van den put staande op de straat, en den hoff daar aan groot twintig roeden ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost eenen wegt, zuijd Cornelis Hendrik Brouwers, west Wouter van Iersel, en noord de straat, los en vrij, uijtgenomen wegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den sesden maart 1700 seventigh.

Cooppenn: 261 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832