Menu

Documenten

Document R-1770-14-444-51r

Jan en Peter Mattijs Maes cedunt aen Geertruij Moerlands weduwe wijlen Adriaen Mattijs Maes twee derde parten in een derde part gemeen en onbedeeld in twee weijkens aen malkanderen met de houtwassen daer aen behoorende zijnde nieuw erve groot int geheel een L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aen de Corte straet, oost Peter Reijnen, zuijd Johannes van Oolen, west Jan en Francis Adriaen Maes en noord de baen.
Belast int geheel met vier duijten gebuur chijns s'jaers te betaelen aen drossaerd en scheepenen alhier voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vier en twintigsten maert 1700 seventigh.

Cooppenn: 30 gls: voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832