Menu

Documenten

Document R-1770-14-444-60r

Norbart Adriaan van de Loo, cedit aan Jacobus Adriaan Peters, een parceel ackerland groot twee en een half lopensaeten ofte daar ontrent gelegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aant Craaijven oost Jacobus de Beer, zuijdt Jan Vromans, west de gemeene straat en noord den cooper, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sesden junij 1700 seventigh.

Coop-Penn: 262 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832