Menu

Documenten

Document R-1770-14-444-85v

Francis Cornelis Coolen in huwelijk hebbende Johanna Norbart Hoirvorts cedit aen Adriaen Adriaen de Rooij een parceel ackerland en weijde groot te samen vijf lopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt ontrent de Langstraet aldaer oost Peter Huijbert van Groenendael, zuijd Adriaen van Gorp, west Adriaen van Beurden en noord Francis Beris, los en vrij uijtgenoomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den dartienden october 1700 seventigh.

Coppenn: 441 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832