Menu

Documenten

Document R-1771-14-444-111v

Gerard Moonen, cedit aan Francis Cornelis Coolen, een huijs en hoff daar aan groot een loopensaat ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost de gemeene straat, zuijd Pieter Hensen, west Adriaan Jansen, en noord den cooper, los en vrij, uijtgenomen wegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
Actum den sestienden maart 1700 een en seventigh.

Cooppenningen 155 guldens, voldaan.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832