Menu

Documenten

Document R-1771-14-444-115v

Norbart Hoirvoorts, Cornelis Hoirvoorts, en Martinus Hoirvoorts gebroeders meerderjarige kinderen van wijlen Peter Hoirvoorts, en Helena Stradio den laatstgenoemden Martinus Hoirvoorts, geadsisteert met Gerardus Witlocx in qualiteijt als regeerende Armmeester, en Jan Janse van Gils als toesiende Armmeester van den H. Geest Armen alhier, met voorkennisse en goedvinden van heeren drossaard en Scheepene deser Heerlijkheijd Tilborg en Goirle cedunt aan Johanna Johannes Janssen, weduwe wijlen Johannes Peter Hoirvoorts, drie vierde parten gemeen en onbedeelt in een parceel ackerland groot in't geheel drie en een halff L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Langstraat, oost Johannes de Beer, zuijt de kinderen wijlen d'Heer Govert Bles, west Adriaan de Rooij, en noord de straat, los en vrij, uijtgenomen wegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den dertienden april 1700 een en seventigh.

Cooppenningen: 400 guldens voldaen aan de regeerende Armmeester Gerardus Witlocx in sijne gemelde qualiteijt, de twee eerstgenoemde verkoopers.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832