Menu

Documenten

Document R-1771-14-444-127v

De heer Cornelis Quirijns woonende te Chreveldinge Capelle als last en procuratie hebbende van Jan Zeger Brocken en Cornelis van Hest in huwelijk hebbende Pitronel Zeger Brocken volgens de procuratie daar van zijnde gepasseert voor den notaris Cornelis Bles en seeckere getuijgens alhier den 18e april 1771, op heeden vertoont cedit aen Jacobus van Groenendael een huijsje bestaende in twee wooningen met den hof daer aen groot circa drie quartier loopensaeten, gestaen ende gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost de straet, zuijd Jacobus van Groenendael, west Alewijn de Rooij en noord de weduwe Norbert Coolen, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. an allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den derden meij 1700 een en seventigh.

Cooppenn: 208 gls voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832