Menu

Documenten

Document R-1771-14-444-143v

Hendrik Adriaen van Hees cedit aen Cornelis Schenkers den ouden een parceel ackerlant groot twee en een vierde loopensaeten ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasseld aldaar aan't Craeijven aldaar oost de straat zuijd en noord Francis Beeris en west eenen mistwegt los en vrij uijtgenomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den twintigsten julij 1700 een en seventigh.

Cooppenningen 225 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832