Menu

Documenten

Document R-1771-14-444-158v

Maria Catharina Gerard van Poppel cum tutore cedit aan Peter Bastiaan van Gestel, eerstelijk een parceel ackerlandt groot int geheel een en een vierde loopensate ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse aant Craaijven aldaar oost Mattheus Reijnen zuijd en noord de kinderen Lambert van Riel en west de straat,
Item een parceel ackerland groot twee loopensaeten ofte etc.geleegen als voor ter plaatse aan't Craaijven aldaar oost en zuijd Francis Coolen west Mattheus Reijnen en noord den cooper,
Item een parceel ackerland groot een en drie vierde loopensaeten ofte etc. geleegen als voor ter plaatse in de Postelstraat aldaar oost de weduwe Nicolaas Burgers zuijd Francis Coolen west en noord den cooper alle los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den negenden october 1700 een en seventigh.

Cooppenn: 430 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832