Menu

Documenten

Document R-1771-14-444-173

Jan Matthijs Maes cedit aan Jan Adriaan Maes, een halff huijs aan den oostenkant scheijdende op de graat van de schouw tusschen deese en de wederhelft ten westen, met een geheel schop en den hoff daar aan groot twintig roeden ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijd Francis Beeris, west de weduwe Adriaan Maes en noord Adriaan van Beurden.
Belast met eenen chijns van 10 duijten s'jaars aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den tienden december 1700 een en seeventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832