Menu

Documenten

Document R-1772-14-444-177v

Jan Martinus Leijten als in huwelijck hebbende Cornelia Jan Momboirs, cedit aan Cornelis Jan Momboirs, een wooning aan den zuijdenkant van een huijs scheijdende op de graat van de schouw tusschen deese en de middelste wooning ten noorden met de geregtigheijd en onderhoud van de put, voor een derde part, met den hoff daar aan groot een halff loopensaat ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijd Hendrik van Gils, west Norbart de Beer, en noort den cooper.
Belast met drie stuijvers twaalff penningen in eene meerdere rente s'jaars aan t comptoir van den heer rentmeester Verster te s' Bosch voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den vijftienden januarij seventien hondert twee en seventigh.

Cooppenningen 100 guldens, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832