Menu

Documenten

Document R-1773-14-445-24v

Norbart Jan Leijten als in huwelijk hebbende Anna Maria Laurens de Cocq cedit aan Jan Janse de Cocq een parceel ackerlant groot twee L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan het Kraaijven oost en zuijt Hendrik van Hest west Cornelis Willem de Beer en noort Mattheus Aart Reijnen,
Belast met vier penningen chijns s'jaars aan de conventualen van Tongerloo voorts los en vrij uijtgenomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den tweeden junij 1700 drie en seventig.

Cooppenn 183 gls hier op betaalt bij de vest 58 gls en de resteerende 125 gls voldaan bij 't maaken van eene scheepene gelofte.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832