Menu

Documenten

Document R-1773-14-445-47

Peter Corsten cedit aan Peter Wijtens een halff huijs aan den noordenkant scheijdende op de middelmuur tussen deesen en de wederhelft ten zuijden met het geheel torffschop als meede het meede gebruijk en onderhoud van de put staande op de straat en den hoff daar aan groot twintig roeden ofte daar omtrent gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost eenen wegt, zuijd Cornelis Hendrik Brouwers, west Wouter van Ierssel en noort de straat, los en vrij uijtgenoomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den sevenden october 1700 drie en seventigh.

Cooppenn: 300 gls hier op betaalt bij de vest 200 gls de resteerende hondert guldens te betaalen binnen vijff jaar na dato deeses.

Peter Wijtens cedit aan Peter Corsten een derde part van een leeme huijs zijnde de middelste wooning met een geheel schop, en het meede gebruijk en onderhoud van den put staande op de straat en den hof daar aan groot tien roeden ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost Hendrik van Hest, zuijd Jacobus van Groenendaal, west Nicolaas van Beurden en noort de straat en sal deese wooning en hoff mogen weegen over de erve van Nicolaas van Beurden, ten westen geleegen ter naaster velde en minste schade,
Item een parceeltje hoff groot tien roeden ofte etc. geleegen als voor ter plaatse de Hasselt aldaar oost Nicolaas van Beurden, zuijd de waterlaet, west Hendrik van Hest en noord Jan Coijen, beijde los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den sevenden october 1700 drie en seventigh.

Cooppenn: 200 gls voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832