Menu

Documenten

Document R-1774-14-445-110

Cornelia Jan Swagemakers, cumtutore, cedit aan Jan Denijs Swagemakers een half huijs, aan den oostenkant scheijdende op de graat van de schouw tusschen deese en de wederhelft te westen, met den hof daar bij gelegen groot een half loopesaat ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, oost en noord de straat, zuijd de waterlaat en west den cooper cum suis, belast met de helft in twee en een halve stuijver chijns 's jaars aan den Ed. Heer alhier,
Item een parceel uijtgesteecken putten groot een L ofte etc., gelegen als voor in de Oude Leij,
En eijndelijck alle haar verkopersse meubelaire en andere roerende goederen, voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc., en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den seventienden october 1700 vier en seventig,

Cooppenningen 150 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832