Menu

Documenten

Document R-1774-14-445-119

Michiel van Spaandonk, Dioninijs van Spaandonk, Jan Horsten, als in huwelijck hebbende Maria van Spaandonk, Laurens van Spaandonk, Adriaan Jansen als in huwelijck hebbende Johanna van Spaandonk, den voorn. Laurens van Spaandonk nog als last en procuratie hebbende van Jan Baptist van Spaandonk volgens de procuratie daar van zijnde gepasseerd voor den notaris Jan Bauduijn Dhanens en getuijgens tot Gent den 29e augustus 1774 op heden vertoont en alhier geregistreert in 't prothocol van alderlij actens folio 273 alle te saamen kinderen en erfgenamen wijlen Johanna Emans en Geraart van Spaandonk cedunt aan Jan Hendrik Brouwers, ses sevende parten gemeen en onbedeelt, in eene huijsinge en agter huijsinge met den hof groot int geheel een L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de weduwe Nicolaas Borgers, zuijd de straat, west een karwegt en noort de waterlaat,
Item ses sevende part in een parceel ackerland, groot in 't geheel 1 L ofte etc gelegen als voor aande Hasselt, aldaar oost den Groenenweg, suijd Norbart de Beer, west Peter Reijnen den jongen, en noord Jan Peeter Beeris waar van het een sevende part aan cooper no: ux: is competeerende beijde los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den een en dartigsten october seventien hondert vier en seventig.

Cooppenninge 600 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832