Menu

Documenten

Document R-1774-14-445-127v

Norbart, en Cornelis, Norbart Schalken mitsgaders Nicolaas Leijten als momboir, en voorn: Norbart Norbart Schalken als toesiender over t minderjarig kindt wijlen Norbart Schalken daar moeder af is Helena Leijten, de voogden met consent en authorisatie van heeren drossaert en scheepenen alhier in dato 8e october 1774 op heden vertoont, cedunt aan Francis Cornelis Coolen eene huijsinge schuur stal en schop met de aangelege erve soo landt als weijde groot saamen vijf en een half L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stokhasselt aldaar aan de Postelstraat, oost Arnoldus Vervoort zuijd Jan Baptist Meelis, west de straat, en noord de weduwe Nicolaas Borgers
Belast met negen duijten chijns s'jaars aan den Ed: Heer alhier, voorts los en vrij uijtgenomen weegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den tienden december 1700 vier en seventig.

Cooppenn: en slagen 505 guldens voldaan.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832